Alimenty

Alimenty – kiedy i jak o nie wystąpić?

Polskie prawo przewiduje pomoc dla osoby wychowującej dziecko samemu z powodu odejścia drugiego współmałżonka. Pomoc ta to alimenty płacone przez współmałżonka, który nie mieszka z dziećmi. Wiele osób nie wie jednak kiedy należy wystąpić o alimenty i w jaki sposób ustalana jest ich wysokość. Poniżej wyjaśniamy wszystkie te kwestie.

Kiedy wystąpić o alimenty?

Wniosek o alimenty składany jest razem z wnioskiem rozwodowym. To właśnie podczas rozprawy o rozwód ustalana jest także wysokość alimentów. Można jednak wcześniej ustalić z współmałżonkiem wysokość miesięcznej kwoty i wpisać ją do pozwu. W takiej sytuacji sąd zazwyczaj przyjmuje ustaloną kwotę. Jeżeli jednak nie uda się dojść do porozumienia to sąd samodzielnie zadecyduje o wysokości alimentów. Ustalana jest ona w sposób najbardziej optymalny biorąc pod uwagę możliwości finansowe obydwóch stron.

Samodzielne ustalenie wysokości alimentów

Samodzielne ustalenie wysokości alimentów możliwe jest jeszcze podczas sporządzania wniosku. Jeżeli uda się dojść do porozumienia to wystarczy ustaloną kwotę wpisać do pozwu. W takiej sytuacji sąd przyjmuje podaną kwotę i na rozprawie kwestia alimentów jest rozstrzygana znacznie szybciej.

Kiedy przysługuje prawo do otrzymywania alimentów?

Obowiązek płacenia alimentów obowiązuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia oraz dzieci, które po skończeniu tego wieku nadal uczęszczają do szkoły. Od płacenia można uchylić się w sytuacji gdy pełnoletnie dziecko samodzielne zdobywa pieniądze na swoje utrzymanie bądź gdy wysokość alimentów jest zbytnim obciążeniem dla osoby zobowiązanej do płacenia alimentów. Tyczy się to sytuacji gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów traci pracę i jest zmuszona do podjęcia gorzej płatnej. Możliwe jest wtedy złożenie wniosku o zmianę wysokości alimentów.

Co gdy zobowiązany nie płaci alimentów?

W takiej sytuacji najlepszym wyjście jest złożenie pozwu do sądu i dochodzenie swoich praw. Jeżeli ustalone zostanie, że zobowiązany celowo unikał płacenia alimentów to zostanie zobowiązany do spłaty całego zadłużenia. W sytuacji gdy dalej będzie unikał tego obowiązku to wszczęte zostanie przeciwko niemu postępowanie windykacyjne i komornik odzyska należne pieniądze.

Podsumowanie

Jak więc łatwo zauważyć wystąpienie o alimenty wcale nie jest bardzo skomplikowane i już na rozprawie rozwodowej ustalana jest wysokość alimentów. Podczas wizyty u prawnika, który sporządzi odpowiedni wniosek do sądu o rozwód z pewnością poruszy on temat alimentów. W takiej sytuacji możliwe jest pozostawienie tej decyzji sądowi bądź dojście do porozumienia z małżonkiem i wspólne ustalenie wysokości alimentów. W przypadku rozwodu nie można się więc martwić o alimenty ponieważ ustawowo przewidziane jest ustalenie ich wysokości oraz sposobu płacenia.

Istnieją również sposoby dociekania swoich praw w sytuacji gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów nie wywiązuje się z tego obowiązku i unika płacenia alimentów w terminie bądź po prostu nie płaci ich wcale.

'