Mediator sądowy

Kim jest mediator? Czy korzystać z mediatora sądowego?

Sprawy sądowe zazwyczaj dla obydwóch stron konfliktu wiążą się z niepotrzebnym stresem oraz nerwami. Dlatego też specjalnie na taką sytuację możliwe jest zdecydowanie się na pomoc mediatora. Jest to osoba, która dzięki odpowiedniej wiedzy pomaga dojść obydwu stronom konfliktu do porozumienia. Jest to więc trochę przeciwieństwo tradycyjnej rozprawy gdzie zazwyczaj jedna ze stron jest tą przegraną. W przypadku postępowania mediacyjnego obydwie strony są wygranymi.

Mediator

Mediator to osoba która jest przede wszystkim całkowicie neutralna zarówno względem oskarżonego jak i osoby składającej wniosek do sądu. Jest to również osoba posiadająca odpowiednią wiedzę do tego aby stworzyć takie rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla obydwóch stron. Takie rozwiązanie w którym obie strony będą czuły się wygranymi co nie zawsze jest proste. Mediator przydatny jest przede wszystkich w sytuacji gdy dwie osoby chcą dojść do porozumienia ale same nie są w stanie stworzyć dla siebie żadnego rozwiązania.

Mediator dba również o to aby obydwie strony konfliktu zwracały się do siebie z szacunkiem.

Mediator wcześniej musi ukończyć oczywiście odpowiednie szkolenie oraz posiadać wiedzę z zakresu prawa. Mediatorów można podzielić na:

 • stałych – są to osoby, które zostały wpisane na listę stałych mediatorów
 • nie będących stałymi mediatorami – osoby te nie są wpisane na listę stałych mediatorów ale są po odpowiednim przeszkoleniu. Osoby tego typu najczęściej prowadzą mediacje w sytuacji gdy dana sprawa nie została jeszcze zgłoszona do sądu.

Czy warto korzystać z mediatora?

Z mediatora warto korzystać w kilku sytuacjach:

 • zależy Ci aby nikt nie dowiedział się o tym co działo się podczas rozprawy. Mediacja jest całkowicie poufna w przeciwieństwie do rozprawy sądowej.
 • zależy Ci na zachowaniu dobrych relacji z oskarżonym. Jest on na przykład Twoim kontrahentem i nie zależy Ci na tym aby z nim wygrać a dojść do porozumienia.
 • zależy Ci na tym aby mieć wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie sporu co w przypadku sprawy sądowej jest niemożliwe ponieważ to sędzia podejmuje decyzje o wyroku
 • zależy C i na tym aby sprawa została szybko rozstrzygnięta
 • zależy Ci na niskich kosztach wyjaśnienia sporu

Mediacja jest również bardzo korzystna w przypadku spraw rodzinnych. Tutaj jest szczególnie polecana osobom, którym zależy na:

 • zadecydowaniu o kontaktach z dziećmi po rozwodzie. W przypadku mediacji współdecydujesz o tym a w przypadku rozprawy sądowej nie masz na to większego wpływu.
 • nie mieszaniu w spór dzieci
 • rozwiązywaniu swoich problemów bez obecności innych osób
 • braku postępowania dowodowego, które stosowane jest w przypadku rozprawy sądowej

Podsumowanie

Mediacja i korzystanie z mediatora w wielu sytuacjach jest więc bardzo rozsądne i rozwiązanie to posiada mnóstwo przeróżnych zalet dla których warto zdecydować się na ten sposób rozwiązania konfliktu. Najprościej rzecz ujmując mediacja jest idealna w sytuacji gdy chcesz porozumieć się z drugą stroną a rozprawa sądowa gdy chcesz z drugą stroną wygrać.

 

'